Επισκευή σήτας

Image

Η επισκευή είναι πάντα πιο συμφέρουσα επιλογή από την αγορά μιας νέας, αντίστοιχου μοντέλου, σήτας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον έλεγχο και την επισκευή κάθε σήτας δικής μας κατασκευής, όποια και αν είναι η βλάβη που έχει υποστεί.

Παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα να επισκευάσουμε και σήτες που έχουν κατασκευαστεί από άλλες εταιρίες. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται έλεγχος από τεχνικό μας και ανάλογα με το μοντέλο της σήτας και τη φθορά που έχει υποστεί, σας ενημερώνουμε αν είναι εφικτή ή όχι η επισκευή.

Όλα τα συστήματα σήτας θα χρειαστούν επισκευή μετά από ένα χρονικό διάστημα. Οι βλάβες συνήθως οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, μπορεί να προκύψουν όμως και από κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης ή έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Image