Η Εταιρεία

Η εταιρεία Roll Stop είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1998 από τον Ευστάθιο Καρακελάφη έναν από τους πρωτοπόρους στο χώρο της κατασκευής συστημάτων σήτας από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η μακρόχρονη εμπειρία και η τεχνογνωσία που απέκτησε τον οδήγησαν όχι μόνο στον σχεδιασμό πρωτοποριακών για την εποχή προϊόντων αλλά και στην δημιουργία της επιχείρησης που διανύει ήδη 24 επιτυχημένα χρόνια στον χώρο.

Στόχος

Η εμπειρία μας έχει δείξει πως η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών πρέπει να είναι βασικό μέλημα και αποτελεί συστατικό επιτυχημένης και μακρόχρονης συνεργασίας. Ο κύριος στόχος της Roll Stop είναι να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και πελάτες της παρέχοντας τους σιγουριά και αξιοπιστία με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13561:2004 για την σήμανση CE στα προϊόντα που κατασκευάζει.

Εγκαταστάσεις

Τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Roll Stop βρίσκονται στην Αθήνα, Λάμπρου Κατσώνη 199, Αγ. Ανάργυροι Τ.Κ.13562 www.rollstop.gr